• WarForPeace
 • Krzysztof Iwański
 • Mario Lombardo

 • Text by Joanna Krakowska
 • Wojna o pokój
  Generałowie chcą pokoju. Radzą o pokoju. Walczą o pokój. Walka to inaczej wojna. Wojna o pokój. Generałowie chcą więcej broni, więcej władzy, więcej kasy. Myślą o pokoju, więc szykują się na wojnę. Ale w każdym sztabie powinna być zawsze matka żołnierza. Na szczycie NATO chcemy usłyszeć głos matek.
 • War for peace
 • Krieg um Frieden
  Die Generäle wollen Frieden. Sie beraten über den Frieden. Kämpfen für den Frieden. Kampf ist ein anderes Wort für Krieg. Krieg um Frieden. Die Generäle wollen mehr Waffen, mehr Macht, mehr Geld. Sie denken über den Frieden nach, also bereiten sie sich auf den Krieg vor. Doch in jedem Generalstab sollte eine Soldatenmutter sein. Beim NATO-Gipfel wollen wir die Stimme der Mütter hören.
 • PL
  DE