• stress
 • Tymek Jezierski
 • Ariane Spanier

 • Text by Thomas Friedrich
 • Cyfrowy stres i chęć powrotu do analogowej swojskości
  Rynek nie zna granic, dlatego zawsze miał tendencję do ekspansji na rynek światowy. Technologią wykorzystywaną przez światowy rynek jest World Wide Web. Żyjąc w dzisiejszych czasach, jesteśmy właściwie zmuszeni, by uwzględniać cały świat, a nie tylko własne otoczenie. Dziś oczekuje się ciągłej dostępności, działania wielozadaniowego i szybkiego reagowania na zapytania, co bardzo obciąża psychikę. Medium, za pomocą którego spełniamy te oczekiwania, to technologia cyfrowa. Nie dziwi więc chęć powrotu do analogowej swojskości, czyli maszyny do pisania, magnetofonu i telefonu tarczowego.
 • Stress
 • Digitaler Stress und Wunsch nach analoger Gemütlichkeit
  Der Markt kennt keine Grenzen und schoss immer schon auf den Weltmarkt zu. Die zum Weltmarkt gehörige Technik ist das World Wide Web. Wer heute lebt ist gleichsam gezwungen sich zur ganzen Welt zu verhalten und nicht nur zu seinem konkreten Lebensumfeld. Ständige Erreichbarkeit, Multitasking und schnelle Reaktionen auf Anfragen werden heutzutage erwartet und belasten die Psyche stark. Das Medium dieses zu leisten ist die digitale Technik. Kein Wunder, dass der Wunsch nach analoger Gemütlichkeit, mit Schreibmaschine, Tonbandgerät und Wählscheibentelefon entsteht.
 • PL
  DE