• Gentrification2
 • Krzysztof Iwański
 • Uwe Loesch

 • Text by Thomas Friedrich
 • Gentryfikacja
  Artyści i inni przedstawiciele klasy kreatywnej przenoszą się do zaniedbanych dzielnic o niskich cenach wynajmu, ożywiając je. Powstają atelier, galerie, sklepy, gwarne bary i ogródki piwne, co podnosi atrakcyjność tych dzielnic dla mieszkańców o wyższych dochodach. Prowadzi to nie tylko do wzrostu cen wynajmu, ale najczęściej także do niezadowolenia z powodu hałasu. Kreatywni i głośni anarchiści stają się w ten sposób orędownikami spokojnej, nudnej klasy średniej i sami przyczyniają się do wzrostu cen nieruchomości w okolicy, co sprawia, że klasie kreatywnej nie pozostaje nic innego, jak tylko wynieść się z dzielnicy.
 • Gentrification
 • Gentrifizierung
  Künstler und andere Kreative ziehen in heruntergekommene Stadtviertel mit günstigen Mieten und beleben diese durch Ateliers, Galerien, Geschäfte, laute Bars und Straßenkneipen. Dadurch werden sie für obere Einkommensschichten attraktiv. Daraus folgend steigen nicht nur die Mieten, sondern meist auch die Forderung nach Ruhe. Kreative laute Anarchie macht sich so ungewollt zum Steigbügelhalter bürgerlich ruhiger Langeweile und trägt selbst dazu bei, den Wert dortiger Immobilien so zu erhöhen, dass den Kreativen nur der Rückzug bleibt.
 • PL
  DE